Bizim işimiz çözüm üretmek

Bu müracaatlar kural olarak kabul edilmez. Çünkü staj başladıktan sonra kontenjan listelerini Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundayız. Ancak, zor durumda (ölüm, trafik kazası....vs.) kalan öğrencilere yardımcı olabilmek için Genel Müdürlük Olur’u alınarak staj yaptırma imkanı araştırılar.

Üniversite öğrencilerine Karayolları sigorta yaptırma zorunda değil. Ücret konusu ise; bütçede konuyla ilgili ödenek ayrılmadığı için öğrencelere ödeme yapılamamaktadır. Bu nedenle Öğrenciden alınacak dilekçede “sigorta ve ücret istemediğine dair” bir ibarenin yazılması gerekir.

Öğrenciler, Genel Müdürlükte staj yapmak istedikleri birime; Bölge Müdürlüklerinde Planlama Başmühendisliklerine müracaat eder. Karayolcu yakını olmayan öğrenciler bağlı oldukları okulun öğrenci işlerine müracaat etmelidir.

Top